Current issue Vol.27  No.1  2020
· Long-term changes within the phytoplankton community in the Yellow Sea (1985-2015)--LUAN Qingshan1,2, KANG Yuande1, WANG Jun1
· Comparison of assessment methods utilizing life-history characteristics in data-limited fisheries--SHI Dengfu1,2, ZHANG Kui1, CHEN Zuozhi1
· Gene expression analysis of three 6-phosphoglucose catalytic subunits in grass carp and the effects of a high carbohydrate diet on gene expression--XU Jing, LIANG Xufang, CAI Wenjing, GAO Junjie, KUANG Yulan, WEI Junran, HE Shan
· Cloning, characterization, and expression analysis of a chemokine gene CXCL9 from the Japanese flounder (Paralichthys olivaceus)--ZHANG Yongzhen1,2,3, CHEN Songlin1,2, WANG Lei1,2
· Cryopreservation and its effects on spermatozoa quality of Coreius guichenoti--LIU Guangxia1,2, WU Xingbing1, HE Yongfeng1, DENG Zhiming1, YANG Deguo1,2, WANG Xiaoming3, YANG Shaorong3, LIU Huan3
· Muscle transcriptome of Siniperca chuatsi with different weights from a full-sib family--ZENG Shuang, LIU Xuange, WANG Pengfei, XU Peng, ZENG Lei, ZHOU Lei, TANG Qindong, CHEN Zhi, LI Guifeng
· Analysis of the influence of the morphological characteristics on the weight characteristics of Blepharipoda liberate Shen--ZHANG Xinming1,2, CHENG Shunfeng3, ZHANG Min4
· Effects of dietary lactic acid bacteria on the meat quality of juvenile Litopenaeus vannamei--XIA Yu1, YI Huaxi1, FAN Rongbo2, ZHANG Dong1, LIANG Jingjing3, CAI Yuyong3, ZHANG Lanwei1
· Isolation and characterization of phosphate-solubilizing bacteria in the rhizosphere of eelgrass Zostera marina and promotion effect on eelgrass growth--ZHANG Xuemei1, ZHANG Xiumei1,2, LI Wentao1
· Genetic diversity of wild Micropercops swinhonis populations in Henan Province--WANG Xi, ZENG Huiling, MENG Xiaolin, WANG Xianfeng, SONG Dongying, ZHANG Jianxin, GU Qianhong, TANG Yongtao, ZHOU Chuanjiang, NIE Guoxing
· Population resources and fishery conversation policies of Schizothorax oconnori in the Yarlung Zangbo River--MA Baoshan1,2, WANG Sibo1,3, SHAO Jian4,5, LI Dapeng1,3, XIE Congxin1,3, LIU Xiangjiang1,3, HUO Bin1,3
· Ecological adaptability of hatched and released Nibea albiflora during the early post-release period in Xiangshan Bay, East China Sea--ZHANG Hui, JIANG Yazhou, YUAN Xingwei, LIN Nan, LING Jianzhong
· Effects of sanguinarine on immune and intestinal inflammation related to gene expression in rice field eels (Monopterus albus) induced by LPS--SHI Yong1, HU Yi1,2, LIU Yanli1, CHE Changbao1, ZHONG Lei1,2