Current issue Vol.27  No.7  2020
· Assuming released-species selection based on the stability of the fisheries resource community structure in Laoshan Bay--LI Zhongyi1,2,3, YUAN Wei1,2,3, WANG Xinliang1,2,3, LIN Qun1,2,3, LI Jiao1,2,3, SHAN Xiujuan1,2,3, JIN Xianshi1,2,3
· Characterization and expression analysis of MKK7 in black tiger shrimp (Penaeus monodon) under different stressors--FAN Hongdi1,2, LI Yundong2, YANG Qibin2, JIANG Song2, YANG Lishi2, HUANG Jianhua2, JIANG Shigui2, ZHANG Tangsheng3, ZHOU Falin2
· Identification of reference genes for qRT-PCR in Dabry's sturgeon, Acipenser dabryanus --WU Mengbin1,2, YE Huan2, YUE Huamei2, RUAN Rui2, DU Hao2, ZHOU Congli2, XIANG Hao2, LI Chuangju1,2
· Application of germplasm identification in Amur sturgeon (Acipenser schrenckii), Siberian sturgeon (Acipenser baerii), and Kaluga (Huso dauricus), and their hybrids--KONG Jie, LI Shikai, WANG Jinle, ZENG Shiyu, LIU Ting
· Effect of flocs concentration on the performance of African catfish (Clarias gariepinus) in bioflocs aquaculture systems--CHEN Xiaoqing1, ZHANG Yang1, TAN Jinghong1, LUO Guozhi1,2,3, TAN Hongxin1,2,3
· Effects of acute ammonia nitrogen exposure on brain, gill, liver, and kidney histology of Qi River crucian carp (Carassius auratus)--WU Limin, XU Yufeng, LI Yongjing, LI Yanfeng, MA Xiao, WANG Lei, LIU Huifen, YUAN Shuyi, YANG Hui, LI Xuejun
· Effect of various dietary lipid sources combined with vitamin E supplementation on growth performance, immunity, and flesh quality in Macrobrachium rosenbergii--SUN Cunxin1, XIONG Zhe2, ZHOU Qunlan1,2, SONG Changyou1, SHAN Fan2, LIU Bo1,2, XU Hongqin3
· Species and taxonomic diversity of Qilianyu island reef fish in the Xisha Islands--LI Yuanjie1,2, CHEN Zuozhi2, ZHANG Jun2, JIANG Yan'e2, GONG Yuyan2, CAI Yancong2, YANG Yutao2
· The early-stage fish resources and effects of ecological regulation on fish reproduction at the Jianli section of the Yangtze River--MENG Qiu1,2, GAO Lei2, WANG Dengqiang2, DUAN Xinbin2, LIU Shaoping2, CHEN Daqing2, YANG Menglu1,2, ZHENG Yonghua1
· Assessment of fishing power correction factors between two types of bottom trawlers--LIU Zunlei1,2, YANG Linlin1,2, YUAN Xingwei1,2, YAN Liping1,2, ZHANG Hui1,2, CHENG Jiahua1,2
· Analysis of the relationship between antibiotic resistance and virulence of Edwardsiella piscicida strains isolated from Lateolabrax maculatus--MAO Can1,2, SU Youlu3, LI Yong4, ZHANG Yaqiu1,2, GU Qunhong4, DENG Yiqin2, WANG Baotun1,2, CHEN Haoxiang1,2, FENG Juan2